BENVINGUTS / BIENVENIDOS

He obert este espai virtual per a poder posar en ell pensaments, notícies i tots els temes que són del meu interés i m'afecten. Espere també siguen d'interés per altres persones.

He abierto este espacio virtual para poder volcar en él pensamientos, noticias y cuantos temas son de mi interés y me afectan. Espero que también sean de interés para otras personas.

(Vista de la ciutat de València al segle XIX, A. Guesdon)

martes, 20 de mayo de 2014


UNIVERSITAT D'ESTIU DE GANDIA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
DEL 21 AL 29 DE JULIOL, 2014
ESPAIS I ESTRATÈGIES.
Treballant el present per a construir el futur.

El terme espai representa allò que ens envolta, en diferents conceptes i en distintes disciplines. L'espai físic, el geogràfic, l'escènic, el cultural, l'espai exterior... són accepcions d'un terme ambigu i multidimensional. L'espai territorial forma part de la nostra realitat individual i col·lectiva. Constituïx un factor condicionant de la cultura, l'economia, la societat o el pensament. Un espai viscut i identificat per individus i compartit per col·lectivitats. De la mateixa manera hi ha un espai mental, relacionat amb l'entorn, que contribuïx a la configuració de la pròpia personalitat i que és depositari de gran varietat d'imatges i temes.

Les estratègies arrepleguen accions planificades, de manera sistemàtica i programes en el temps, que s'escometen per a aconseguir determinats fins o missions. Les estratègies es caracteritzen per la seua diversitat, perquè es poden aplicar en termes empresarials, comercials, mediambientals, militars, etc. i, de la mateixa manera, personals. També es caracteritzen per les seues relacions amb el temps, perquè les estratègies i les accions que les componen s'identifiquen amb els períodes temporals, amb l'esdevindre, amb el futur.

El futur està inexcusablement lligat a la realitat present. El coneixement dels espais actuals és indispensable per al disseny d'un futur desitjable, per mitjà d'accions estratègiques realistes. En eixe sentit els diagnòstics precisos constituïxen fases fonamentals del procés de planificació d'espais. Les anàlisis, quantitatius i qualitatius, integrats, amb instruments indispensables per a un correcte disseny d'estratègies de futur.

Ens trobem en temps difícils, complicats, temps de crisi econòmica i social, que requerixen conéixer les claus de la mateixa, reflexionar, analitzar i a la fi proposar alternatives. Els espais econòmics, mediambientals, socials, personals... requerixen solucions per mitjà d'estratègies oportunes. La Universitat de València mercé al seu compromís amb el territori i la societat valenciana, i el caràcter general de la seua concepció, ha estimat oportuna que en la trentena primera edició de la Universitat d´Estiu de Gandia (U.E.G.) aculla com a temàtica general els espais presents i les estratègies a aplicar per a aconseguir un escenari futur millor.

El lema de la U.E.G. permet articular en el seu entorn una sèrie de cursos agrupats en diversos blocs caracteritzats per la component formativa. En uns casos es referixen a cursos d'especialització en temes de gran significació per a la nostra societat, com ara la prevenció i combat contra la violència de gènere, la ciència aplicada a la gastronomia, la gestió de les administracions públiques locals, la clínica jurídica, la mediació, la didàctica o l'empreniment. En altres casos, s'han seleccionat cursos i seminaris que tracten temes d'actualitat lligats al coneixement de la nostra societat, com és el cas de la justícia, els mitjans de comunicació, la normativa lingüística, la recuperació econòmica a Europa, l'agenda internacional sobre el desenvolupament, la participació ciutadana, la sostenibilitat del territori, els espais culturals i l'economia. Tots ells permetran la focalització de problemes presents i el plantejament de possibles solucions futures. Finalment, en una tercera agrupació, s'aborden continguts referits a una formació més general en coneixements diversos relacionats amb la formació al llarg de la vida, la qualitat de vida per mitjà del cultiu de valors universals com l'amistat o l'amor, la cinematografia, i les humanitats, com la filosofia o la història.

La Universitat d´Estiu a Gandia es planteja com una iniciativa oberta i identificada amb el seu territori d'acollida. Eixe caràcter obert permet que diversos col·lectius puguen estar interessats a participar-hi, com a estudiants universitaris de diferents graus que busquen complementar els seus estudis; com a professionals interessats en una formació específica en determinades disciplines; o com a ciutadans motivats per aprendre i participar.

En els temps de crisi estructural, de diversos perfils (econòmics, socials, polítics...) , no sols hem de limitar-nos a plantejar solucions en termes economicistes i de competitivitat, sinó que primen altres concepcions on encaixen l'educació, la formació, la cohesió social o la sostenibilitat. Reflexions, solucions i estratègies que seran desenvolupades tant per investigadors de la Universitat de València com per diversos especialistes i professionals d'altres institucions i empreses, mostra de la col·laboració de la Universitat amb el seu entorn.

La Universitat de València i, en particular la Universitat d´Estiu de Gandia, responen novament a les necessitats de la societat valenciana i del seu territori, per mitjà de les oportunitats que genera en el desenvolupament econòmic, social i territorial.

Jorge Hermosilla Pla .Vicerrector del Participació i Projecció Territorial de la UV

Josep Montesinos i Martínez. Director del Centre de Gandia de la UV