BENVINGUTS / BIENVENIDOS

He obert este espai virtual per a poder posar en ell pensaments, notícies i tots els temes que són del meu interés i m'afecten. Espere també siguen d'interés per altres persones.

He abierto este espacio virtual para poder volcar en él pensamientos, noticias y cuantos temas son de mi interés y me afectan. Espero que también sean de interés para otras personas.

(Vista de la ciutat de València al segle XIX, A. Guesdon)

viernes, 27 de abril de 2012
CENTRE DE GANDIA – UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. NOVA ETAPA, NOUS REPTES
Josep Montesinos i Martínez. Director Centre de Gandia UVEG.

El Centre de Gandia – Universitat de València, està present en la ciutat des de l'últim quart del segle passat. Al llarg d'aquest temps ha anat consolidant una realitat, convertint-se en un referent tant per a la Universitat de València, com per a l'espai comarcal de La Safor.

El Centre assisteix, en aquests moments, a un procés d'aclimatació a unes noves realitats marcades en part per l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior i per un altre costat a la situació socioeconòmica que ens obliga a redoblar esforços, per a ,evidentment, continuar oferint a la societat el que ella demanda del món acadèmic.

Concretant en el nostre projecte, quins reptes planteja eixa nova situació al Centre de Gandia?
 D'una banda la ineludible necessitat de mantindre una presència i una oferta acadèmica, investigadora i de difusió que són les premisses que ha d'oferir la institució universitària.
 I al mateix temps, donades els condicionaments econòmics que ens constrenyen a nivell general, estudiar, planificar i oferir un model sostenible que genere i mantinga no sols accions de present, sinó que no impossibilite el caminar cap al futur.

Tasca, doncs, complicada, però no exempta de motivacions positives donat l'extraordinari potencial d'història, de persones i de coneixement que posseïx la nostra Universitat de València, així com el suport de l'Ajuntament de Gandia, dels nostres col•laboradors/patrocinadors/amics i dels ciutadans/es de la ciutat i comarca als que en última instància van dedicats els nostres esforços.

Són diverses les accions que defineixen el Centre de Gandia, unes amb més impacte, altres amb menys, però de just manteniment aquelles que fonamentalment beneficien i són apreciades per l'entorn.

El Centre va començar com a Universitat d'Estiu, i hui és un referent. Una acció, doncs, consolidada. No obstant això, com hem indicat amb anterioritat, la implantació de l'Espai Europeu d'Educació Superior, canvia el concepte de crèdit, així com la seua distribució en els plans d'estudi. L'alumnat dels Graus ha vist reduïts els crèdits de configuració personal, aquells que possibilitaven dins del currículum l'elecció de continguts fora de la seua carrera específica. Això ens va a obligar a redefinir els models d'oferta 'extracurricular' per tal de fer atractiva l'ampliació de coneixements en aspectes o en àrees no definides en el seu currículum. Però és que a més els assistents a la Universitat d'Estiu no són només alumnes universitaris, també hi ha professors, investigadors, tècnics, professionals de diverses branques, jóvens, ciutadans en general. La Universitat d'Estiu com una oferta multidisciplinària, transversal, d'actualitat, un espai per a la difusió del coneixement, per a la cultura. Com hem dit, ja una marca d'identitat de la presència de la Universitat de València a Gandia.

Un altre dels nostres vaixells insígnia, en llenguatge mariner, és UNIMAJORS. Amb un desenvolupament curricular de 3+2 cursos, més nombroses activitats complementàries entre les que trobem itineraris, conferències, tallers, Espera activa... L'extraordinària demanda i la participació fan d'aquest projecte un punt de referència bàsica de la nostra activitat. La cada vegada major exigència de la societat en este sentit (formació de persones majors, formació durant tota la vida), ens obliga a innovar i fer possible l'oferta de qualitat que en este moment tenim.

Hi ha altres camps, en els que s'ha treballat i desitgem continuar i altres en que és necessari ampliar la nostra acció. Sectors relacionats amb l'activitat del territori. Ens referim d'una banda als ajuntaments i per una altra al teixit productiu/empresarial.

El primer d'ells garant dels drets i servicis als ciutadans, els segons generadors de riquesa.

La Universitat pot, i deu, recolzar a les entitats locals quant a necessitats de formació i projectes específics. Efectivament, l'ampli ventall d'àrees de coneixement de la nostra institució acadèmica, permet ajudar en este camp. En contacte, evidentment, amb l'administració local, amb un efecte de retroalimentació formativa/transmissió de coneixements, generació i gestió de projectes, pensament i praxi de noves possibilitats en temps difícils.

Respecte al teixit productiu/empresarial, la Universitat també pot col•laborar en les seues necessitats formatives, i la generació de projectes. Hui, més que mai, la nostra societat necessita eixos emprenedors que ens ajuden entre tots a mirar al futur d'una forma positiva. Gandia, la Safor, és tradicionalment una zona summament activa, imaginativa i treballadora en pro de la creació de riquesa, la qual cosa permet la seua redistribució i en suma fixa la qualitat de vida dels ciutadans. A més dels nostres contactes i col•laboració amb el món productiu oferirem altres possibilitats a este món econòmic, possibilitats extretes del ja comentat ampli ventall de coneixements de la UVEG.

El centre de Gandia al mateix temps oferix una sèrie d'accions de postgrau.
 Protocol.
 Pediatria.
 Espanyol com a llengua estrangera.

Junt amb altres activitats en este sentit, i actualment en procés de disseny, com poden ser les activitats formatives oferides a l'Administració Local. De les que hem parlat amb anterioritat. A més d’altres cursos centrats en diversos moments de l'any: Cursos d'hivern.

Seguirem en el nostre treball per l'activitat d'altres àrees del Centre, com ara:
Càtedra Alfons Cucó.
Unitat Rosario Alonso de mediació i convivència (UARA).
Envelliment actiu i relacions generacionals.Àrea de Desenvolupament Local.

Altres activitats com la Winter School, euna clara referència internacional de Gandia.

Desitgem seguir i ampliar la nostra col•laboració amb els docents de l'entn. Obrir la nostra acció i col•laboració als investigadors i institucions culturals locals i comarcals.

I evidentment la nostra acció col•laborativa amb:
OPAL
Espai d'Economia.
Univ. Tavernes de Valldigna.
Fira de l'Estudiant.
Patronat d'Activitats Musicals.
Univ. Estiu de la Safor.

Este final de curs i el principi del següent tindrà la seua complexitat organitzativa, perquè prompte entrarem en un procés de trasllat a l'edifici municipal del Tossal, en el mateix a partir del mes d'octubre el Centre de Gandia realitzarà les seues activitats.

Voldria destacar un aspecte que ens pareix d'importància, i és el treball en pro de la nostra llengua. Gandia històricament ha aportat molt a la nostra construcció cultural i lingüística. Les activitats bàsiques que es desenvolupen en el centre són fonamentalment en valencià. Desitgem obrir, a més, una Àrea, una especial atenció, un Espai Valencià de llengua i cultura. En ell tenen cabuda les manifestacions que definixen la nostra cultura, l'estudi de la llengua, el seu ús. El Patrimoni Cultural que ens és propi des de la identificació, l'anàlisi, la gestió, la posada en valor, la difusió. Per a això esperem comptar tant amb institucions públiques, com a privades en este menester, començant pels recursos de la nostra mateixa Universitat.

La mateixa paraula Universitat comporta el concepte d'universalitat, sabers oberts, dinàmics, transversals, que permeten l'intercanvi, la convivència, el compartir en altres entorns que no són els propis. En este sentit, segons necessitats i possibilitats el Centre es projectarà cap als espais que li són comuns: valencià, hispà i mediterrani.

Personalment no em ve de nou el Centre de Gandia. Ja tinc experiència amb ell, perquè sóc professor d'Unimajors alhora que coordine diverses activitats: com ArtMajors i itineris pel Patrimoni Artístic Valencià. També he participat en la UEG. Per això tinc un cert coneixement d'esta realitat des d'una perspectiva diferent de la que ara assumisc. Conec el treball fins ara s’ha realitzat coordinat pel professor i amic Joan del Alcazar, i sé de l'abnegat i efectiu equip de professionals que hi ha ací en la seu de Gandia i en la Fundació General de la Universitat.

Sóc conscient de l'interés i suport de la nostra Universitat pel Centre de Gandia, des del Rector, l'equip de govern, i en especial des del Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial i la Fundació General de la Universitat de València.

La Universitat, doncs, ha d'estar oberta a les referències i necessitats del territori que li és propi, a les institucions, als sectors econòmics, al món de la cultura, als ciutadans i ciutadanes. En estos moments de vaivé, a vegades d'incertesa, és quan més la Universitat i el seu entorn es necessiten mútuament. La ciutadania exigix de la seua universitat aportacions, transferència de coneixements per a solucionar els problemes que ens apressen, per a transmetre i generar cultura.

Continuem treballant per una Universitat pública, de qualitat, arrelada en l'entorn, amb projecció, i ho fem amb il•lusió, amb ganes, amb unes bones ferramentes, des de Gandia, des de la Safor.

No hay comentarios:

Publicar un comentario