BENVINGUTS / BIENVENIDOS

He obert este espai virtual per a poder posar en ell pensaments, notícies i tots els temes que són del meu interés i m'afecten. Espere també siguen d'interés per altres persones.

He abierto este espacio virtual para poder volcar en él pensamientos, noticias y cuantos temas son de mi interés y me afectan. Espero que también sean de interés para otras personas.

(Vista de la ciutat de València al segle XIX, A. Guesdon)

lunes, 18 de febrero de 2013

LA WINTER SCHOOL AL CENTRE INTERNACIONAL DE GANDIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA)

Des de hui dilluns 18 de febrer, 50 estudiants de 21 països del món, participaran en la fase presencial de la Winter School Bernhard Wilpert, organitzada pel Màster Erasmus Mundus de Psicologia del Treball i les Organitzacions WOP-P, que es desenvoluparà a la Universitat de València-Centre de Gandia (CIG) fins a l’1 de març. L’objectiu d’aquesta Escola d’Hivern és el desenvolupament de competències professionals per al disseny d’intervencions en un context internacional.
En concret, es tracta d’alumnes provinents d’Alemanya, Canadà, Estats Units, Rússia, Brasil, Filipines, Etiòpia, Itàlia, Romania, Portugal, Sèrbia, Panamà, Eslovàquia, Holanda, Letònia, França, Croàcia, Colòmbia, Ucraïna, Luxemburg i Espanya. També participen estudiants de la San Jose State Universitity (EEUU) i el Florida Institute of Technology.

L’objectiu fonamental d’aquesta Escola d’Hivern és el desenvolupament de competències professionals (coneixements, habilitats i actituds) per al disseny d’intervencions en l’àmbit del desenvolupament organitzatiu i dels recursos humans, en un context internacional i amb una aproximació que combina la perspectiva global i la local. La formació en aquesta Joint Intensive Learning Unit del Màster Erasmus Mundus en WOP-P té tres fases: la primera, de treball en equips virtuals integrats per membres de diverses universitats i països; la segona té caràcter presencial en règim d’internat, i té lloc al Centre Internacional de Gandia; i la tercera comprén el treball final d’integració, realitzat a distància amb el suport de l’aula virtual de la Universitat de València.

Aquest màster s’imparteix pel consorci de cinc universitats europees (Barcelona, Bolonya, Coïmbra; París-Descartes i València) i amb la col·laboració de dues universitats no europees associades (Universidad de Brasilia a Brasil i la Universidad de Guelph a Canadà). Pel que fa a la coordinació s’hi encarreguen els professors de l’Institut d’Investigació IDOCAL (www.uv.es/idocal) i de la Universitat de València José M. Peiró, Isabel Rodríguez, Vicente Martínez-Tur i Esther Gracia, i d’altra banda, Vincent Rogard de la Universitat París-Descartes i Salvatore Zappalà de la Universitat de Bolonya.

Quant a l’equip de professors, aquest està format per prestigiosos investigadors, acadèmics i professionals, com Robert Roe (U. Maastricht, NL i president de la European Federation of Psychology Associations), Rob Briner (University of Bath, UK), David Guest (Kings College de Londres, UK), Neil Anderson (Brunel University, UK), Dirk Steiner (Universidad de Nice), Eric Andriessen (Universidad de Delft) i Fred Zijsltra (Universidad de Mastricht).
(Premsa uv)

No hay comentarios:

Publicar un comentario